ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ
Κοινωνική και Περιβαλλοντική Υπευθυνότητα
Λίγα λόγια για εμένα
Ο Προμηθέας λογίζεται ως ο πρώτος "εθελοντής"... Ο εδώ "οίκος " Προσκόπων, Μηχανικών και "Πολιτών" (με αυτή τη σειρά αυτοαξιολόγησης) σας καλωσορίζει σε ένα θέμα, στο οποίο έχει αφοσιωθεί τα τελευταία χρόνια : Την Κοινωνική και Περιβαλλοντική Υπευθυνότητα όλων των Οργανισμών (όχι μόνο των επιχειρήσεων) στο "ταξίδι" τους προς την Αριστεία γενικώτερα.
Εκπαιδευτικό Υλικό Αυτομόρφωσης
Σύνδεσμοι


194. "Καράβια Χιώτικα" ... από τον ΠΑΝΤΕΛΗ Θ. (*)
642 αναγνώστες
Τετάρτη, 4 Ιουνίου 2008
17:43

ΑΝΟΙΞΑΜΕ ΚΑΙ ΣΑΣ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ 

ΑΠΟΠΛΟΥΣ  (μέρος 1ο) 

  

Με ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση σας ανακοινώνουμε ότι, "λύσαμε τους κάβους". Η μακροχρόνια προσπάθεια μιας μικρής ομάδας εθελοντών με τη συμπαράσταση και υποστήριξη ενός ευρύτερου κύκλου εθελοντών έδωσε τους πρώτους καρπούς. Διαβάστε την παρακάτω επιστολή :

 

 

Αγαπητοί φίλοι και μέλη της Καμπάνιας ΜΚΟ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ
 
Είμαστε στην εξαιρετικά ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε ότι, μετά από μακρά και παραγωγική διαβούλευση, ο «ΑΠΟΠΛΟΥΣ» – ένα κείμενο αρχών και αξιών, που καλούνται να υπηρετήσουν οι Οργανώσεις μας – ολοκληρώθηκε και σας αποστέλλεται  συνημμένο.
Ο «ΑΠΟΠΛΟΥΣ» καθορίζει την Ηθική  Αυτο -Δέσμευση των οργανώσεών μας, σε αρχές και είναι διατυπωμένος απλά και γενικά ώστε να διευκολύνει την υιοθέτησή του από όλες τις οργανώσεις. Η αποδοχή του είναι ουσιαστική μεν για το  εσωτερικό της Καμπάνιας, καθώς θα λειτουργήσει ως ένα σημαντικό στοιχείο συνοχής και αλληλοεκτίμησης μεταξύ μας,  απαραίτητη δε για τις σχέσεις μας με το περιβάλλον, στο οποίο δραστηριοποιούμαστε, αφού θα ενισχύσει την εκτίμηση και σοβαρότητα των παρεμβάσεων μας.
Η απόφαση αυτή θα μας οδηγήσει στο επόμενο βήμα στη κοινή μας πορεία, της οποίας στρατηγικός στόχος είναι η θεσμική ενίσχυση του Εθελοντισμού και της Κοινωνίας Πολιτών στη χώρα μας, τόσο ως προς την αναγνώρισή τους όσο και ως προς το λόγο και τον ρόλο τους.
Η ευρεία συντονιστική επιτροπή της Καμπάνιας των 800 συμφώνησε, μετά την γραπτή κοινοποίηση των αποφάσεων αποδοχής του «ΑΠΟΠΛΟΥ», που θα λάβουν τα αρμόδια όργανά σας και  θα πρέπει να μας στείλετε μέχρι το τέλος του προσεχούς  Οκτωβρίου, να προχωρήσουμε, μέσα στους επόμενους μήνες, στην οργάνωση ενός πανελλαδικού Συνεδρίου. 
Με την ολοκλήρωση της πρώτης περιόδου, που χαρακτηρίστηκε κυρίως από την προτεραιότητα θεσμικών διεκδικήσεων και αναγνώρισής της, η Καμπάνιά μας εισέρχεται, με τον «ΑΠΟΠΛΟΥ», σε μια δεύτερη περίοδο, που θα σηματοδοτηθεί κυρίως από τη προσπάθεια δημιουργίας εσωτερικής συνοχής και απόκτησης εκείνου του απαραίτητου «ειδικού βάρους», που θα της επιτρέψει να συμβάλλει στον πλήρη επανακαθορισμό του ευρύτερου θεσμικού περιβάλλοντος.
Σ’ αυτή τη στρατηγική και σ’ αυτό το στόχο θα συνεχίσουμε, όπως μέχρι τώρα, όλοι μαζί, να καθορίζουμε αυτόνομα τις προτεραιότητές μας με προσήλωση στη δημιουργία μιας ανοιχτής, ανεκτικής και διαφανούς Κοινωνίας των Πολιτών. 
Αθήνα, 28 Μαΐου 2008 
Με φιλικούς χαιρετισμούς, 

Τα μέλη της συντονιστικής επιτροπής της Καμπάνιας

 

Διαβάστε, σχολιάστε, προωθήστε το παρακάτω κείμενο (αναρτήθηκε και στις στατικές σελίδες, απ'όπου μπορείτε να το κατεβάσετε).

 

ΑΡΧΕΣ ΠΡΟΣΗΛΩΣΗΣ ΟΛΩΝ μας στηνΠΟΙΟΤΗΤΑ   ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ και ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΥΠΗΡΕΤΩΝΤΑΣ τους ΣΚΟΠΟΥΣ μας
 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
 
Οι παρακάτω γενικές Αρχές οργάνωσης και λειτουργίας έχουν εφαρμογή σε όλες τις ΜΚΟ, που τις ενστερνίζονται και ρητά δεσμεύονται να τις τηρήσουν.
 
Οι Αρχές μας έχουν γενική ισχύ και εφαρμόζονται στο σύνολό τους ανεξάρτητα από τις ιδιαιτερότητες της κάθε οργάνωσης, όπως είναι ο σκοπός, τα μέσα, το μέγεθος, ο τομέας δράσης, ο τόπος κ.α
 
Οι Αρχές μας δεν αναιρούν τις καταστατικές διατάξεις της κάθε οργάνωσης ούτε αντικαθιστούν τους επιμέρους όρους λειτουργίας ή τις εφαρμοζόμενες πρακτικές της. Αντίθετα τις στηρίζουν και κατά περίπτωση τις συμπληρώνουν.
 
Μέσα από την υιοθέτηση των Αρχών παρακινούνται οι οργανώσεις να χρησιμοποιούν στην πράξη για τη βελτίωση της λειτουργίας τους μεθόδους και εργαλεία πιο σύνθετα και εξελιγμένα, όπως είναι οι δείκτες αξιολόγησης, οι μηχανισμοί εσωτερικών ελέγχων, τα πρότυπα και μοντέλα.   
 
Η τήρηση των Αρχών στην πράξη, αποτελεί ευθύνη της ίδιας της οργάνωσης σύμφωνα με το αξίωμα της αυτορρύθμισης αλλά και αυτό της αυτοδέσμευσης. 
 
 
ΟΙ ΚΟΙΝΕΣ ΜΑΣ ΑΡΧΕΣ :  
 
Όραμα και Αποστολή
 
Η ύπαρξη της οργάνωσής μας πηγάζει από την ανάγκη οι πολίτες να δρουν πολιτικά στη δημόσια σφαίρα με τρόπο εθελοντικό και άμεσο, χωρίςτη μεσολάβηση τρίτων, με σκοπό την υλοποίηση κοινωνικά ωφέλιμων δράσεων. Η οργάνωσή μας έχει ξεκάθαρη κατεύθυνση, όραμα, αποστολή και δεν επιδιώκει σκοπούς κερδοσκοπικούς. Σεβόμαστε και προασπίζουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις δημοκρατικές αρχές. 
 
Ανεξαρτησία, Διαφάνεια και Λογοδοσία
 
Περιφρουρούμε την πολιτική μας ανεξαρτησία έναντι κρατικών, κομματικών ή άλλων εξωγενών παραγόντων και έναντι προσώπων, επιχειρήσεων ή άλλων οργανισμών, που τυχόν μας επιχορηγούν. Η οργάνωσή μας είναι διαφανής στον τρόπο λειτουργίας, χρηματοδότησης και στις δράσεις της. Λογοδοτούμε στην κοινωνία  και στους πολίτες και δεχόμαστε τον έλεγχό τους.
 
Υπεύθυνη Οργάνωση και Λειτουργία.
 
Η οργάνωσή μας λειτουργεί με ένα συγκροτημένο πλέγμα καταστατικών αρχών, κανόνων και διαδικασιών, που διασφαλίζει τη δημοκρατική διακυβέρνηση και την αποτελεσματικότητα της δράσης μας. Δύναμή μας είναι η αφοσίωση και η ανάπτυξη των ανθρώπων μας – μελών, εθελοντών, εργαζομένων – και επιδιώκουμε συνεχώς να τους εξασφαλίζουμε συνθήκες εργασίας και δράσης ευνοϊκότερες από ότι προβλέπει ο νόμος.
 
Προσήλωση στην αποτελεσματικότητα.
 
Επιδιώκουμε με τις δράσεις μας χειροπιαστά και μετρήσιμα αποτελέσματα τα οποία να ικανοποιούν τις προσμονές των ωφελούμενων, των μελών μας και όλων των ενδιαφερομένων μερών. Φιλοδοξούμε να αποτελέσουμε πηγή δημιουργίας και εφαρμογής βέλτιστων πρακτικών.
 
Συνεχής Βελτίωση και Καινοτομία  
 
Αμφισβητούμε κριτικά και δημιουργικά την κατεστημένη τάξη πραγμάτων και αντιλήψεων και ελέγχουμε εποικοδομητικά όσους ασκούν εξουσία. Η οργάνωσή μας μαθαίνει συνεχώς, μέσα από τις δράσεις της αλλά και από την πείρα της δράσης άλλων Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων.
 
Ανάπτυξη Συνεργασιών και Δικτύωση
 

Προωθούμε το διάλογο με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη του χώρου στον οποίο δραστηριοποιούμεθα. Η συνεργασία μας με άλλες οργανώσεις και η δημιουργία δικτύων πολλαπλασιάζει τις δυνατότητές μας και βελτιώνει την αποτελεσματικότητα της δράσης μας. Σε όλες τις περιπτώσεις οι συνεργασίες βασίζονται σε διαφανείς συμφωνίες με αμοιβαίο όφελος για όλες τις πλευρές. Η βούληση μας για συνεργασίες δεν αποδυναμώνει το δικαίωμά μας για υπεύθυνη κριτική.

 

Αποτελεί ευτυχή συγκυρία να συμπέσει η δημοσιοποίηση του ΑΠΟΠΛΟΥ με την παρουσίαση <εδώ> του μοντέλου Αριστείας EFQM. Είναι η ΠΡΩΤΗ προσπάθεια στον ΚΟΣΜΟ - στο χώρο των ΜΚΟ - να βασισθούν οι "Αρχές", ο "Κώδικας Συμπεριφοράς", ή "ότι άλλο" στο Ευρωπαϊκό Μοντέλο Αριστείας Οργανισμών... και αυτό το εγχείρημα - στοίχημα καινοτομίας είναι ΕΛΛΗΝΙΚΟ. Η σειρά των άρθρων για το EFQM θα διακόπτεται κάποιες φορές και θα παρεμβάλλονται στοιχεία και ανάλυση του ΑΠΟΠΛΟΥ.

 

(*)... το σημερινό βιδεάκιο δένει με το θέμα αλλά και με τις πρόσφατες παραστάσεις του γράφοντος... αφιερώνεται στην εξαιρετική νεανική παρέα συναδέλφων στο Συνέδριο της Χίου... οι οποίοι με ανέχθηκαν... μην ξεχάσετε αύριο να ευχηθείτε στην Μ. για την "ονομαστική της εορτή"... οι αλλοπαρμένοι γονείς της την επέλεξαν, εκείνη δεν ευθύνεται... χρεώνεται όμως την ιδέα για το ακρωνύμιο του ΑΠΟΠΛΟΥ...

 

      

Σχόλια

04/06 18:09  Yannis K.
Συν-αδελφε καλως ηρθες!
Εγω προσωπικα περιμενω τα "παρασκηνια" απο το συνεδριο σας.
Συγνωμη, το τραγουδι δεν θα τ'ακουσω.
Πρεπει να προσεχω το πολυ ...νερο.
Δεν ειναι ωρα τωρα να τρεχω.
04/06 20:00  evie
Καλησπέρα και καλοτάξιδο το νέο εγχείρημα - στοίχημα του ΑΠΟΠΛΟΥ και ο συνδυασμός του με το Ευρωπαϊκό Μοντέλο Αριστείας Οργανισμών.
04/06 20:24  Τριαντάφυλλος Κατσαρέλης
Ευχαριστώ για τις ευχές και συμπαράστασή σας καπετάνισα.
Με τη δική σας συμβολή ο ΑΠΟΠΛΟΥΣ είναι διαθέσιμος στον παγκόσμιο ιστό. Σε λίγες μέρες θα υπάρχει και στα αγγλικά και γαλλικά...
Θα τους αποδείξουμε τι σημαίνει ελληνικό πνεύμα και "τσαχπινογαργαλιά"...
Αρκεί να τον υιοθετήσουν οι ελληνικές ΜΚΟ...
Το σχόλιό σας
Για να σχολιάσετε το άρθρο πρέπει να κάνετε Login στο Capital.gr
Αξιολογήστε το άρθρο
3 ψήφοι

 Εκτύπωση
 Αποστολή με e-mail

Σχετικά με το blog
"Σήμερα όλοι οι οργανισμοί : οιασδήποτε φύσης, προσανατολισμού, μεγέθους και ιδιοκτησιακής μορφής. Ανεξαρτήτως αντικειμένου παροχής προϊόντων ή υπηρεσιών, ανεξαρτήτως στόχων και τοποθέτησης στην αγορά, οφείλουν να κερδίσουν και να διατηρήσουν τη σύμφωνη γνώμη ή τουλάχιστον την ανοχή της ευρύτερης κοινωνίας για τη συνέχιση της λειτουργίας τους.
Δραστηριοποιούνται με προσωρινή άδεια λειτουργίας και οφείλουν να αποδεικνύουν συνεχώς - με πειστικό και τεκμηριωμένο τρόπο - ότι παράγουν επίσης θετικά κοινωνικά και περιβαλλοντικά αποτελέσματα."
Αναζήτηση
Προηγούμενα Άρθρα
Τελευταίες δημοσιεύσεις