ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ
Κοινωνική και Περιβαλλοντική Υπευθυνότητα
Λίγα λόγια για εμένα
Ο Προμηθέας λογίζεται ως ο πρώτος "εθελοντής"... Ο εδώ "οίκος " Προσκόπων, Μηχανικών και "Πολιτών" (με αυτή τη σειρά αυτοαξιολόγησης) σας καλωσορίζει σε ένα θέμα, στο οποίο έχει αφοσιωθεί τα τελευταία χρόνια : Την Κοινωνική και Περιβαλλοντική Υπευθυνότητα όλων των Οργανισμών (όχι μόνο των επιχειρήσεων) στο "ταξίδι" τους προς την Αριστεία γενικώτερα.
Εκπαιδευτικό Υλικό Αυτομόρφωσης
Σύνδεσμοι


Έκτακτο προεκλογικό
717 αναγνώστες
Παρασκευή, 2 Οκτωβρίου 2009
20:10
Απαντήσεις Κομμάτων στο ερωτηματολόγιο πολιτικής της Καμπάνιας των 800 ΜΚΟ‏
 
1. Ποια είναι η άποψή σας, σήμερα, για το καθολικό αίτημα της Κοινωνίας Πολιτών, που αφορά στη θεσμική αναβάθμιση του κύριου εκφραστή της, των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων; Ποια θα είναι η θέση του κόμματός σας στο θέμα αυτό σε μία επικείμενη συνταγματική αναθεώρηση; Ποιες είναι οι θέσεις σας στον τρόπο ορισμού και οριοθέτησης των σχέσεων και της συνεργασίας των ΜΚΟ με τις κρατικές αρχές και τους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης;
 
Οικολόγοι - Πράσινοι: Πρόκειται για ένα ζήτημα το οποίο, παρά την σοβαρότητά του, δεν έχει αντιμετωπισθεί με τη δέουσα προσοχή μέχρι σήμερα από την Πολιτεία, διαχρονικά. Δυστυχώς οι ΜΚΟ συνεχίζουν να θεωρούνται από το Κράτος ως υποχρεωμένοι διεκπεραιωτές προειλημμένων κυβερνητικών αποφάσεων, όταν δεν χρησιμοποιούνται ανερυθρίαστα ως καλυμμένος εκλογικός μηχανισμός των απανταχού κομματαρχών.
 
Για να εξυπηρετηθεί αυτή η οπτική γωνία, τα θεσμικά όργανα έχουν άρει κάθε διαδικασία οικονομικής διαφάνειας και προγραμματικής διαβούλευσης με τις ΜΚΟ. Η κυβέρνηση μάλιστα της ΝΔ ίδρυσε μάλιστα ειδικό οργανισμό, το «Έργο Πολιτών», παχυλότατα αμειβομένων στελεχών, με αντικείμενο δήθεν τις ΜΚΟ, χωρίς κανένα ουσιαστικό έργο επί 6 χρόνια με την εξαίρεση 2 συνεδρίων.
 
Αυτή η κατάσταση πρέπει να αναστραφεί. Πρέπει να υπάρξει ένα θεσμικό πλαίσιο που να κατοχυρώνει την οικονομική διαφάνεια για όσες από τις ΜΚΟ επιθυμούν συνεργασία με το Κράτος, την λογοδοσία στη κοινωνία, την ανεξαρτησία της δράσης τους και την ελευθερία του λόγου και της λήψης αποφάσεων. Οποιαδήποτε όργανα συντονισμού των ΜΚΟ πρέπει να προκύψουν από τις εσωτερικές δικές τους διαδικασίες και το Κράτος να εγγυηθεί απλώς τη πορεία αυτή.
 
Στο πλαίσιο αυτό, θα ήταν χρήσιμη ακόμη και μια συνταγματική αναφορά στο ρόλο της Κοινωνίας των Πολιτών και των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων.
 
ΣΥΡΙΖΑ: Κατ’ αρχήν, σε θεωρητικό επίπεδο, η θεσμική αναβάθμιση των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων είναι όχι μόνο επιθυμητή αλλά και αναγκαία. Εκείνο που πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο είναι ο τρόπος και τα μέσα για την αναβάθμιση αυτή. Η τελευταία θα πρέπει να αφορά στο ρόλο και τον αντίκτυπο των ΜΚΟ, τις σχέσεις τους με τους δημόσιους οργανισμούς αλλά και στα θέματα της χρηματοδότησής τους, η οποία οφείλει να είναι απαλλαγμένη από «γκρίζες ζώνες», έμμεσες δηλαδή χρηματοδοτήσεις από διαφόρων τύπων δημόσιους φορείς. Έτσι, σε μια επικείμενη συνταγματική αναθεώρηση, θεωρούμε ότι μπορούν να γίνουν βήματα για την αναβάθμιση αυτή και στο πλαίσιο συνταγματικής αναθεώρησης, η οποία θα κατοχυρώνει το ρόλο και τη δράση των ΜΚΟ.
 
 
2. Ποιες είναι οι θέσεις σας στον τρόπο ορισμού και οριοθέτησης των σχέσεων και της συνεργασίας των ΜΚΟ με τις κρατικές αρχές και τους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης;
 
Οικολόγοι - Πράσινοι: Υπάρχει ουσιαστική ανάγκη διαβούλευσης μεταξύ θεσμικών φορέων (κράτος, δήμοι κλπ) και μη θεσμικών (ΜΚΟ, κινήσεις πολιτών κλπ). Για να γίνει αυτό, θα πρέπει να θεσμοθετηθεί, να ορισθεί δηλαδή ως υποχρέωση, πριν τις μεγάλες αποφάσεις σε εθνικό ή τοπικό επίπεδο, να γίνεται μια διαδικασία ανοιχτού και ουσιαστικού διαλόγου με τα ενδιαφερόμενα μέλη.
 
Οι ΜΚΟ είναι πια ένα άλλος υπερασπιστής του δημόσιου χώρου και πρέπει να του αναγνωρισθούν ορισμένα δικαιώματα (πχ ερωτήσεων στη Βουλή, παρεμβάσεων στο Δημοτικό Συμβούλιο, δικαστικές διαδικασίες για υπεράσπιση συλλογικών αγαθών κλπ)
 
ΣΥΡΙΖΑ:Οι σχέσεις κι η συνεργασία των ΜΚΟ με το δημόσιο και τους ΟΤΑ οφείλουν να κινούνται αυστηρά, για λόγους αξιοπιστίας έναντι των πολιτών, στο πλαίσιο της διαφάνειας, στη βάση της αμοιβαίας αλληλεπίδρασης και διαδραστικής επικοινωνίας. Οι δύο πόλοι – ΜΚΟ και δημόσιες αρχές – πρέπει να λειτουργούν συμπληρωματικά, χωρίς αποκλεισμούς ή κομματικά ή μικροπολιτικά κριτήρια, με στόχο την προβολή και απόπειρα επίλυσης θεμάτων που συχνά υπερβαίνουν τις παραδοσιακές πολιτικές ατζέντες. Αυτό άλλωστε το τελευταίο χαρακτηριστικό είναι εκείνο που συνιστά τη θετική ιδιαιτερότητα των ΜΚΟ, από την οποία μόνο να ωφεληθούν μπορούν οι δημόσιες αρχές: από το γεγονός δηλαδή ότι οι ΜΚΟ θέτουν θέματα / προβλήματα που είναι κοντά στους πολίτες, τους αφορούν άμεσα, σχετίζονται με την καθημερινότητά τους.
 
 
3. Ποια είναι η θέση σας για τη δημιουργία Ανεξάρτητης Αρχής για τη ρύθμιση των σχέσεων κράτους και ΜΚΟ;
 
Οικολόγοι - Πράσινοι: Πιστεύουμε περισσότερο στην ανάγκη αυτορρύθμισης των ΜΚΟ. Μέσα από δικά τους όργανα, δικές τους διαδικασίες να επιβάλλουν μια διαφορετική πολιτική κουλτούρα στα μέλη τους. Η υποχρέωση θέσπισης δημοκρατικών διαδικασιών στο εσωτερικό τους, η αναφορά προγραμμάτων και οι οικονομικοί απολογισμοί, η εξωστρέφεια είναι αρχές που θα κατακτηθούν με την αυτοοργάνωση κυρίως παρά με την δημιουργία Ανεξάρτητων Αρχών.
 
ΣΥΡΙΖΑ: Εμείς ως Συνασπισμός ήμασταν ανέκαθεν υπέρ της δημιουργίας ανεξάρτητων Αρχών, που μακριά από τον κυβερνητικό έλεγχο μπορούν να εξυπηρετήσουν καλύτερα τα συμφέροντα των πολιτών. Έτσι υποστηρίζουμε τη δημιουργία Ανεξάρτητης Αρχής για να επιβλέπει τις σχέσεις κράτους και ΜΚΟ.
 
 
4. Ποιος βλέπετε και θα επιθυμούσατε να είναι ο ρόλος των ΜΚΟ στην παραγωγή πολιτικής και τον κοινωνικό έλεγχο;
 
Οικολόγοι - Πράσινοι: (Η απάντηση περιλαμβάνεται στην ερώτηση 2)
 
ΣΥΡΙΖΑ: Ο αναβαθμισμένος ρόλος των ΜΚΟ θα μπορούσε να αποτελέσει την πηγή για την παραγωγή ενός νέου είδους πολιτικής, πιο κοντά στους πολίτες και τα προβλήματά τους, πιο κοντά στην καθημερινότητά τους. Μια πολιτική, με άλλα λόγια, που αναδεικνύει νέα διακυβεύματα, οικολογικά, σχέσεων των νέων με τα κοινά, προβλήματα γυναικών μεταναστριών, κ.α., που συνήθως η τυπική ατζέντα των κομμάτων εξουσίας παρακάμπτει… Δεύτερον, όπως σωστά επισημαίνετε, οι ΜΚΟ μπορούν να λειτουργήσουν θετικά και στην κατεύθυνση του κοινωνικού ελέγχου της εξουσίας – ένα θέμα που η χώρα μας έχει μείνει πάρα πολύ πίσω.
 
5. Πως σκέπτεστε την εξέλιξη του κρατικού φορέα «Έργο Πολιτών»;
 
Οικολόγοι - Πράσινοι: Στο πλαίσιο των παραπάνω, δεν βλέπουμε την ανάγκη συνέχισης αυτού του φορέα που, και μόνη η θεσμική του ύπαρξη, αντιστρατεύεται τις αρχές μέσα από τις οποίες τροφοδοτείται η Κοινωνία των Πολιτών. Υπενθυμίζουμε ότι βασικό συστατικό της χαρακτηριστικό είναι το ΜΗ Κυβερνητικό στοιχείο.
 
ΣΥΡΙΖΑ: -
 
 
ΛΑΟΣ
Οι Μ.Κ.Ο από την αρχή της δραστηριοποίησής τους, σχεδόν έναν αιώνα πριν, προσπάθησαν και πολλές φορές κάλυψαν, με αξιοζήλευτη επιτυχία, τα κενά της κρατικής διακυβέρνησης και επέμβασης σε καίριους τομείς της κοινωνίας, γι’ αυτό και έγιναν αποδεκτές θεσμικά απ’ αυτή. Πού θα ήμασταν σήμερα, για παράδειγμα, χωρίς την ανθρωπιστική δράση του Ερυθρού Σταυρού, κατά τις πολεμικές συρράξεις;
 
Αποτέλεσαν το χαμένο κρίκο ανάμεσα στους πολίτες και την εξουσία σε θέματα ευαισθητοποίησης προς το περιβάλλον, θέματα ανθρωπιστικού ενδιαφέροντος, αλλά και κοινωνικής ευαισθησίας. Η «Αλληλεγγύη», της Εκκλησίας της Ελλάδας, η μεγαλύτερη σήμερα Μ.Κ.Ο στη χώρα μας, προσφέρει καθημερινά αξιέπαινο κοινωνικό έργο.
 
Η προώθηση της εθελοντικής εργασίας και η ευαισθητοποίηση των νέων είναι θετικά στοιχεία της δράσης των Μ.Κ.Ο που έτσι προωθούν και συμβάλλουν στην εμβάθυνση της Δημοκρατίας μας.
 
Τελευταία όμως, έχουν παρεισφρήσει στον ευρύτερο χώρο των Μ.Κ.Ο και οργανώσεις με κίνητρα, όχι τόσο ξεκάθαρα, που πολλές φορές δρουν κάθε άλλο παρά «μη κυβερνητικά». Συνήθως, μέσα από μια «παγκοσμιοποιημένη» οπτική γωνία, προδίδουν τον κοινωνικό κι ανθρωπιστικό ρόλο τους, εξυπηρετώντας αλλότρια συμφέροντα, αρχές και αξίες από αυτές της ελληνικής κοινωνίας. Συνεπώς, πρέπει να υπάρξει σαφής καθορισμός μέσα από ένα νέο θεσμικό πλαίσιο, τόσο του ρόλου, όσο και της λειτουργίας τους, ώστε αυτός να είναι μεν επικουρικός, αλλά όχι αποπροσανατολιστικός σε ό,τι αφορά τη συμμετοχή του πολίτη στα κοινά της χώρας του.
 
 
Σε ό,τι δε αφορά την κρατική επιχορήγηση, είναι επιβεβλημένο πρώτα να δοκιμασθούν οι Μ.Κ.Ο στον καθημερινό στίβο και, αφού το έργο τους βρει ανταπόκριση στην κοινωνία, τότε να έρθει και η αντίστοιχη επιχορήγηση, ώστε το έργο τους να ευδοκιμήσει.

 

Σχόλια

02/10 20:24  Τριαντάφυλλος Κατσαρέλης
Επί του πιεστηρίου
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΣΟΚ : (όχι απάντηση στο ερωτηματολόγιο)

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ, ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ
Η ενίσχυση της κοινωνίας των πολιτών αποτελεί θεμελιώδη στόχο της πολιτικής μας. Προωθούμε:
- Τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου νομοθετικού πλαισίου και ενός Εθνικού Μητρώου για τις ΜΚΟ για την εξασφάλιση της διαφάνειας και της αξιοκρατίας, τη ρύθμιση των σχέσεων ΜΚΟ και Δημοσίου, καθώς και την αποτροπή κάθε ενδεχόμενης χειραγώγησης από κρατικούς, κυβερνητικούς ή εμπορικούς φορείς.
- Την οικονομική τους στήριξη με κανόνες διαφάνειας, αντιπροσωπευτικότητας, λογοδοσίας και αξιοκρατίας.
02/10 20:45  Goldmine
Η πρώτη ψήφος για την ανάρτηση η δική μου, να ανοίξει το δρόμο συμβολικά ώστε να μην πάει χαμένη καμία ψήφος την Κυριακή.
Ερώτησις αδιάκριτη, ελέω νονάς:
Η e-βαφτιστήρα θα ψηφίσει;
02/10 22:00  shareholder-cs
To Ελληνικό Κίνημα Αμεσης Δημοκρατίας (κατ' εξοχήν ασχολούμενο με ΜΚΟ) του συνοδηπόρου στο ΣΕΔ του Γιώργου του Κόκκα τι λέει επι των ερωτήσεων που θέτεις Τριαντάφυλλε;

http://www.dimopolis.gr/dp1/arxiki
03/10 11:12  Τριαντάφυλλος Κατσαρέλης
Σε λίγη ώρα θα έπαναρτηθεί το άρθρο συμπεριλαμβάνοντας και τις απαντήσεις του ΠΑΣΟΚ στο ερωτηματολόγιο.
Η Μ. δεν θα ψηφίσει από το Μαρόκο...
03/10 15:03  PREMIUM

Πατριώτ...

Θεωρώ ότι η κατάταξη των κομμάτων στα επίσημα έγγραφα του Υπουργείου αδικεί τους...Οικολόγους-Πράσινους δεδομένου ότι ενώ φροντίζουν την..."ιεραρχία" αρχίζοντας από ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, ΚΚΕ, ΣΥΝ τους έχουν σχεδόν στο τέλος της λίστας μετά και από εκείνους του...Βεργή !

Θα μου πεις :

Εδώ με τις...δημοσκοπήσεις που καθορίζουν εν πολλοίς εκ των προτέρων το εκλογικό αποτέλεσμα παραβιάζεται ΚΑΙ το Σύνταγμα σύμφωνα με τον δικαιολογητικό λόγο της...ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ !

Αλλά θα μιλήσουμε για το παραπάνω στο φόρουμ από 14 του Οκτώβρη, όταν θα ξανάχω "φωνή" ! :-)
03/10 16:36  PREMIUM

Και πούσαι...πατριώτ...

Μιας και δεν μπορώ να σου στείλω ΜΗΤΕ προσωπικό μήνυμα !

Έχω εμπιστοσύνη στις δικές μου...χρηματιστηριακές ! :-)

ΥΓ1. Επιστρέφοντας από Ακραίφνιο Βοιωτίας τσέκαρα και τα...οικόπεδά μου και προπάντων εκείνο το ΤΖΚΑ πρόσεξα ότι κρύβει τη ΘΕΑ σε ένα της...ΧΑΛΚΟΡ ;-)

ΥΓ2. Αυτός ο μετρητής εμφανίσεών στο ΠΑΡΟΝ είναι "κολλημένος" ;-)
03/10 16:38  PREMIUM

Ο δαίμονας ! :-)

Ήθελα να γράψω :

Έχω εμπιστοσύνη στις πολιτικές σου επιλογές και ελπίζω και εσύ στις δικές μου...χρηματιστηριακές ;-)
Το σχόλιό σας
Για να σχολιάσετε το άρθρο πρέπει να κάνετε Login στο Capital.gr
Αξιολογήστε το άρθρο
8 ψήφοι

 Εκτύπωση
 Αποστολή με e-mail

Σχετικά με το blog
"Σήμερα όλοι οι οργανισμοί : οιασδήποτε φύσης, προσανατολισμού, μεγέθους και ιδιοκτησιακής μορφής. Ανεξαρτήτως αντικειμένου παροχής προϊόντων ή υπηρεσιών, ανεξαρτήτως στόχων και τοποθέτησης στην αγορά, οφείλουν να κερδίσουν και να διατηρήσουν τη σύμφωνη γνώμη ή τουλάχιστον την ανοχή της ευρύτερης κοινωνίας για τη συνέχιση της λειτουργίας τους.
Δραστηριοποιούνται με προσωρινή άδεια λειτουργίας και οφείλουν να αποδεικνύουν συνεχώς - με πειστικό και τεκμηριωμένο τρόπο - ότι παράγουν επίσης θετικά κοινωνικά και περιβαλλοντικά αποτελέσματα."
Αναζήτηση
Προηγούμενα Άρθρα
Τελευταίες δημοσιεύσεις