ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ
Κοινωνική και Περιβαλλοντική Υπευθυνότητα
Λίγα λόγια για εμένα
Ο Προμηθέας λογίζεται ως ο πρώτος "εθελοντής"... Ο εδώ "οίκος " Προσκόπων, Μηχανικών και "Πολιτών" (με αυτή τη σειρά αυτοαξιολόγησης) σας καλωσορίζει σε ένα θέμα, στο οποίο έχει αφοσιωθεί τα τελευταία χρόνια : Την Κοινωνική και Περιβαλλοντική Υπευθυνότητα όλων των Οργανισμών (όχι μόνο των επιχειρήσεων) στο "ταξίδι" τους προς την Αριστεία γενικώτερα.
Εκπαιδευτικό Υλικό Αυτομόρφωσης
Σύνδεσμοι


246. "In The Death Car" ...από τους IGGY P. και GORAN B. (*)
795 αναγνώστες
Τετάρτη, 20 Αυγούστου 2008
19:28
Ταξίδι στο θαυμαστό κόσμο των Προτύπων (ΙΙ) 
Πως μας προφυλάσσουν από δυσάρεστες εκπλήξεις 

(*) Υπενθυμίζεται ότι το παρακάτω κείμενο προορίζεται ως "βοήθημα" για τους Διδάσκοντες το μάθημα της "Τεχνολογίας" στη Β'βάθμια Εκπαίδευση, ώστε να παρουσιάσουν με απλό τρόπο στους μαθητές τους το θέμα της "Τυποποίησης, Κανόνων και Προδιαγραφών". Το ανεβάζω - off the record - (σε τέσσερα τελικώς τμήματα- συνέχειες) και επαφίεμαι στις τακτικές αναγνώστριες και αναγνώστες για τα σχόλιά τους (αυτοί όμως είναι ήδη εκπαιδευμένοι), καθώς και τα σχόλια γνωστών τους από την ομάδα εις την οποία απευθύνεται! Η όλη προσπάθεια δεν έχει οριστικοποιηθεί... τελεί υπό την έγκριση του Υπουργείου Παιδείας... αν και όταν θα παραθέσω περισσότερες πληροφορίες... Ο γράφων ξεκίνησε αθλητισμό στα "τσικό" της ομάδας μπάσκετ του Α.Ο.Παγκρατίου... πολύ αργότερα (αλλά πολλα χρόνια πριν) διετέλεσε και μέλος της Ε.Ο.Καλαθοσφαίρισης... Άσπρισε λίγο περισσότερο η κώμη του σήμερα, αλλά ευχαριστήθηκε αγώνα... μπράβο παιδιά !..

     4.      Πως αναπτύσσονται τα Πρότυπα;  

 

 

Υπάρχουν εξειδικευμένοι Οργανισμοί, οι οποίοι ασχολούνται κατά περίπτωση και αναπτύσσουν Πρότυπα. Ένας από τους σημαντικότερους και πιο γνωστούς (ιδρύθηκε το 1947) είναι ο διεθνής Οργανισμός ISO "International Organization for Standardization". (Διεθνής Οργανισμός για την Τυποποίηση). Πρόκειται για Μη Κυβερνητική – Μη Κερδοσκοπική Οργάνωση, ένα Δίκτυο των Εθνικών Ιδρυμάτων Προτύπων 157 χωρών, (ενός μέλους ανά χώρα), με μια κεντρική γραμματεία στη Γενεύη (Ελβετία), η οποία συντονίζει το σύστημα. Τα μέλη της όμως δεν είναι αντιπρόσωποι των εθνικών κυβερνήσεων, όπως στη περίπτωση των μελών του ΟΗΕ. Ο ISO λειτουργεί σαν γεφυροποιός Οργάνωση, η οποία επιδιώκει την συναίνεση στις λύσεις που ικανοποιούν τόσο τις απαιτήσεις Οργανισμών (κερδοσκοπικών όπως οι επιχειρήσεις ή όχι, όπως ο ευρύτερος Δημόσιος Τομέας και οι ΜΚΟ), όσο και τις ευρύτερες ανάγκες της Κοινωνίας.
 
Επειδή ο "Διεθνής Οργανισμός για την Τυποποίηση" θα είχε διαφορετικές συντμήσεις στις διαφορετικές γλώσσες, αποφασίστηκε να χρησιμοποιηθεί μια λέξη που προήλθε από τα ελληνικά: «ίσος». Επομένως, σε οποιαδήποτε χώρα, σε όλες τις γλώσσες, η σύντομη μορφή του ονόματος της οργάνωσης είναι πάντα ISO. Στα ελληνικά η σωστή εκφώνηση είναι ΙΣΟ – άντε ΙΖΟ - όχι όμως «ΑΪΖΟ», όπως κακώς συνηθίζεται…
 
Ο ISO είναι υπεύθυνος για την ανάπτυξη των διεθνών προτύπων. Τα Πρότυπα του ISO ανήκουν στην παραπάνω κατηγορία προαιρετικής – εθελοντικής υιοθέτησης και εφαρμογής. Σαν Μη Κυβερνητική Οργάνωση, ο ISO δεν έχει καμία νομική αρχή για να επιβάλει την εφαρμογή τους! 
Αλλά…Ένα σημαντικό ποσοστό των Προτύπων του ISO - κυρίως εκείνα που αφορούν στην Υγεία και Ασφάλεια ή το Περιβάλλον έχουν υιοθετηθεί σε μερικές χώρες ως τμήμα του ρυθμιστικού πλαισίου τους, αναφέρονται στους νόμους. Αποτελούν δηλαδή, σε αυτές τις περιπτώσεις τη βάση για υποχρεωτικές απαιτήσεις εφαρμογής.
 
Παραπέρα όμως, επειδή ακριβώς βασίζονται στη συναίνεση – ικανοποιούν τις ανάγκες και προσμονές των Ενδιαφερομένων Μερών (βλ. παραπάνω), μπορούν να γίνουν μια απαίτηση της κοινωνίας και της αγοράς, άρα να υιοθετούνται εφαρμόζονται σε μεγάλη κλίμακα.
Εθνικό Ίδρυμα Προτύπων – Εθνικός Αντιπρόσωπος - Μέλος του ISO στην Ελλάδα είναι ο Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης – ΕΛΟΤ. Αντιπροσωπεύει τη χώρα μας στους Ευρωπαϊκούς και Διεθνείς οργανισμούς, επεξεργάζεται τα Ελληνικά Εθνικά πρότυπα (ΕΛΟΤ) και συμμετέχει στην εκπόνηση και διαχείριση των Ευρωπαϊκών προτύπων (EN) και των διεθνών (ISO).
 
Η συνηθισμένη διαδικασία δημιουργίας ενός Προτύπου περιλαμβάνει:
·        Όποιος από τους ενδιαφερόμενους συλλογικούς φορείς το επιθυμεί, απευθύνεται στον Εθνικό Αντιπρόσωπο του ISO και θέτει το θέμα για το οποίο ζητά την ανάπτυξη προτύπου. Ο Εθνικός Αντιπρόσωπος υποβάλλει το αίτημα στον Οργανισμό και αν γίνει αποδεκτό διαβιβάζεται για τις αναγκαίες ενέργειες στη Τεχνική Επιτροπή. (Προκειμένου να χρησιμοποιηθούν οι πόροι αποτελεσματικότερα, ο ISO προωθεί μόνο την ανάπτυξη των νέων προτύπων για τα οποία υπάρχει σαφώς μια απαίτηση της αγοράς και της κοινωνίας).
·        Οι Εθνικές Αντιπροσωπείες συγκροτούν επιτροπές από εμπειρογνώμονες των οργανισμών που έχουν ζητήσει τη δημιουργία του προτύπου, οι οποίοι συνεπικουρούμενοι από άλλους με τη σχετική γνώση, υποβάλλουν τις προτάσεις τους στη Τεχνική Επιτροπή του ISO. Οι εθνικές αντιπροσωπείες των εμπειρογνωμόνων της Τεχνικής Επιτροπής συναντιούνται για να συζητήσουν, εωσότου επιτύχουν τη συναίνεση σε ένα σχέδιο συμφωνίας.
·        Αυτό κυκλοφορεί έπειτα ως διεθνές σχέδιο προτύπου για περαιτέρω σχολιασμό, συνήθως δε είναι διαθέσιμο και στο ευρύ κοινό = Δημόσια Διαβούλευση. (Μπορούν να συμμετάσχουν, Διεθνείς Οργανισμοί και Ενώσεις, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, ακόμη και απλοί Πολίτες… Χωρίς δικαίωμα ψήφου, που συνεισφέρουν όμως στις συζητήσεις και στην ανάπτυξη μιας ευρείας συναίνεσης).
·        Μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών διαβούλευσης και αν η σχετική ψηφοφορία είναι θετική το έγγραφο δημοσιεύεται ως Διεθνές Πρότυπο.
 
Ακριβώς αυτή η προσπάθεια να συμμετέχουν όλα τα Ενδιαφερόμενα Μέρη και να καταλήξουνε σε – όσο είναι δυνατό- ευρύτερη συναίνεση, κάνει τα Πρότυπα διαφορετικά και περισσότερο αποτελεσματικά.
·        Δεν βασίζονται σε πλειοψηφία / μειοψηφία – ψηφοφορία.
·        Δεν βασίζονται σε συμβιβασμούς / μέσο όρο απόψεων – αποδοχή.
·        Γίνεται προσπάθεια οι περισσότεροι να συμφωνήσουν – πραγματικά - στα περισσότερα σημεία. Αυτό σημαίνει: ευρύτερη συναίνεση.
 
Δεν είναι εύκολο! Ακόμη και αν τα Ενδιαφερόμενα Μέρη έχουν τις καλύτερες προθέσεις, έχουν το καθένα τα δικά του συμφέροντα και οπτική γωνία… Τις περισσότερες φορές μάλιστα υπάρχουν διαφορετικά συμφέροντα μέσα σε τμήματα από το ίδιο Ενδιαφερόμενο Μέρος!
 
Κάτι υποθετικό (* μπορεί να χρησιμεύσει ως άσκηση διαδικασίας διαβούλευσης στην τάξη, όπου τα παιδιά καταθέτουν τις απόψεις τους και η συζήτηση οδηγείται σε συναίνεση από τον Διδάσκοντα): Έχει ξεκινήσει η διαδικασία ανάπτυξης ενός «νέου Προτύπου για την παραγωγή Η/Υ» και κάποιοι προτείνουν «ψηλά ελάχιστα όρια ταχύτητας του επεξεργαστή και χωρητικότητας του σκληρού δίσκου».
·        Σωστό: Με τις νέες γρήγορες συνδέσεις στο διαδίκτυο και όλα όσα μπορείς να κατεβάσεις, δεν λέει ο Η/Υ σου να σέρνεται. (Αυτή είναι η άποψη πχ. Όσων κατασκευαστών έχουν ήδη τέτοια προϊόντα, αλλά και όσων χρηστών έχουν ήδη ανάλογες ανάγκες).
·        Λάθος: Δεν έχουν, ή δεν θέλουν, ή δεν μπορούν όλοι να συνδεθούν με μεγάλες ταχύτητες, ή να αποθηκεύσουν μεγάλο όγκο αρχείων. Η «πρόταση» θα οδηγήσει σε περιορισμό φθηνότερων – αλλά χρήσιμωνεπιλογών προϊόντος. (Αυτή είναι η άποψη πχ. Όσων κατασκευαστών ΔΕΝ έχουν ήδη τέτοια προϊόντα, αλλά και όσων χρηστών ΔΕΝ έχουν ήδη ανάλογες ανάγκες).
·        Συναίνεση: το «νέο Πρότυπο για την παραγωγή Η/Υ» να ΜΗΝ προβλέπει - επιβάλλει «ψηλά ελάχιστα όρια ταχύτητας του επεξεργαστή και χωρητικότητας του σκληρού δίσκου». ΑΛΛΑ κάθε κατασκευαστής Η/Υ να συνοδεύει υποχρεωτικά το προϊόν του με σαφείς και κατανοητές σε όλους τους υποψήφιους αγοραστές πληροφορίες για τις επιδόσεις του. «Τι ταχύτητες σηκώνει και πόσα αρχεία αποθηκεύει, όχι σε Megakoulouvahata, αλλά με παραδείγματα χαρακτηριστικών - συνηθισμένων αρχείων». Η ΙΔΙΑ υποχρέωση υπάρχει για τις εμπορικές επιχειρήσεις πώλησης Η/Υ. ΑΝΑΛΟΓΗ υποχρέωση υπάρχει για τις επιχειρήσεις παροχής σύνδεσης με το διαδίκτυο, οι οποίες πρέπει να συνοδεύουν κάθε υπηρεσία τους με σαφείς και κατανοητές σε όλους τους υποψήφιους χρήστες πληροφορίες για τις απαιτούμενες επιδόσεις του Η/Υ τους.
·        Διδάγματα:
o       Το «αυστηρό», το «καλό» ΔΕΝ είναι αναγκαστικά και πάντοτε το Σωστό για ένα Πρότυπο.
o       Είναι πιθανό να υπάρχουν διαφορετικά συμφέροντα ή ανάγκες μέσα σε τμήματα από το ίδιο Ενδιαφερόμενο Μέρος! (Το είδαμε μεταξύ των κατασκευαστών, αλλά και των πελατών).
o       Είναι δυνατή η συναίνεση. Δηλαδή, οι περισσότεροι να συμφωνήσουν στα περισσότερα σημεία.

o       Μα, στην παραπάνω περίπτωση φαίνεται να συμφώνησαν όλοι, ποιοι έμειναν έξω; («Ίσως» κάποιοι από σας παιδιά, που θα προτιμούσαν να είναι υποχρεωτικό - από το Πρότυπο – να τους αγοράσουν οι γονείς τους σφαιράτο εργαλείο!.. Το έχουν ή δεν το έχουν ανάγκη…)

 

        5.      Τι είναι η Πιστοποίηση; 

Είδαμε προηγουμένως ότι τα Πρότυπα <περιλαμβάνουν τεχνικές προδιαγραφές, κριτήρια, κανόνες με βάση τα οποία… πρέπει να συμμορφώνεται – να ανταποκρίνεται, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ότι είναι κατάλληλο...>

Είδαμε επίσης ότι υπάρχουν Πρότυπα που η εφαρμογή τους είναι Υποχρεωτική. Αλλά και για όσα είναι Προαιρετικά, όποιος αποφασίσει να τα ακολουθήσει εθελοντικά με δική του απόφαση, πρέπει να τα εφαρμόσει σωστά και συνεχώς (δηλαδή να ακολουθεί όλους τους κανόνες, κριτήρια κλπ. «κάθε μέρα» και όχι «Δευτέρα – Τετάρτη – Παρασκευή» το ακολουθώ, «Τρίτη – Πέμπτη» δεν το ακολουθώ, αφού είναι «προαιρετικό»).
 
Μοιάζει λογικό λοιπόν, πέρα από τη φροντίδα του ίδιου του Οργανισμού να συμμορφώνεται – ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των Προτύπων (εσωτερικός έλεγχος), κάποιος άλλος Οργανισμός Ανεξάρτητος και Εξειδικευμένος (*) να το επιβεβαιώνει.
Αυτός ο «εξωτερικός έλεγχος», ακολουθεί επίσης ιδιαίτερους κανόνες (δηλαδή συμμορφώνεται σε Πρότυπα «πως γίνεται ο έλεγχος»!) και η διαδικασία ονομάζεται Πιστοποίηση.
·        Ανεξάρτητος:Δεν συνδέεται επιχειρηματικά, δεν έχει κοινά συμφέροντα με κάποιον που ελέγχει (δεν είναι διαπλεκόμενος),για να είναι αμερόληπτος, ακριβοδίκαιος με όλους και αξιόπιστος.
·        Εξειδικευμένος:Έχει εμπειρία, τεχνογνωσία, εργαλεία υψηλής ακρίβειας κλπ. είναι τεχνικά επαρκής, ακριβέστερος και αξιόπιστος.
 
Ένα παράδειγμα: Μία επιχείρηση χρησιμοποιεί στις υπαίθριες δραστηριότητές της πολλές μετροταινίες, για να μετράει μήκη.
 • Το μήκος τους όμως μεταβάλλεται  (από τον ήλιο, το κρύο, το τέντωμα…) και η ακρίβειά τους είναι αβέβαιη.
 • Η επιχείρηση διατηρεί μία μετροταινία σε «καλές» συνθήκες στο γραφείο, χωρίς να τη χρησιμοποιεί. Είναι η «πρότυπη» μετροταινία αναφοράς.
 • Σε τακτά χρονικά διαστήματα (όπως προδιαγράφεται στο αντίστοιχο Πρότυπο!) κάθε μετροταινία που χρησιμοποιείται στην ύπαιθρο μεταφέρεται στο γραφείο και το μήκος της συγκρίνεται με το μήκος της «πρότυπης».
 • Αν η διαφορά τους είναι «μικρή» μέσα στα όρια που προδιαγράφονται στο αντίστοιχο Πρότυπο, τότε συνεχίζει η χρήση της. Ειδάλλως αποσύρεται! Αυτή είναι η διαδικασία «εσωτερικού ελέγχου».
 • Αλλά και η «πρότυπη» μετροταινία - όσο και να μην χρησιμοποιείται σε βαριές δουλειέςγερνάει (Από πλαστικό είναι όχι από ατσάλι…) και η δική της ακρίβειά είναι αβέβαιη, άρα και των υπολοίπων που συγκρίνονται με αυτή!
 • Οπότε, σε τακτά χρονικά διαστήματα (πιο αραιά από τα παραπάνω, όπως προδιαγράφεται στο αντίστοιχο Πρότυπο!) η «πρότυπη» μεταφέρεται σε Εξειδικευμένο Εργαστήριο και το μήκος της συγκρίνεται με το μήκος της «πρότυπης του Εργαστηρίου». Αυτή είναι κατασκευασμένη από υλικό που δεν γερνάει γρήγορα και φυλάσσεται σε πολύ καλύτερες συνθήκες.
 • Αν η διαφορά τους είναι «μικρή» μέσα στα όρια που προδιαγράφονται στο αντίστοιχο Πρότυπο, τότε συνεχίζει η χρήση της. Ειδάλλως η «πρότυπη» της επιχείρησης αποσύρεται και αντικαθίσταται με καινούργια! Αυτή είναι η διαδικασία «εξωτερικού ελέγχου».
 • Όπως ελπίζω το περιμένετε: σε τακτά χρονικά διαστήματα (ακόμη πιο αραιά από τα παραπάνω, όπως προδιαγράφεται στο αντίστοιχο Πρότυπο!) η «πρότυπη του Εργαστηρίου» μεταφέρεται σε άλλο πιο Εξειδικευμένο Εργαστήριο και το μήκος της συγκρίνεται με το μήκος της εκεί «υπερ-πρότυπης». Αυτή είναι κατασκευασμένη από ακόμη καλύτερο υλικό… κλπ. 
(* Ονομάζεται Φορέας Πιστοποίησης και με τη σειρά του ελέγχεται από Υπερκείμενο Φορέα, στην Ελλάδα το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης – ΕΣΥΔ. Αυτή η διαδικασία της επίσημης αναγνώρισης από αρμόδιο οργανισμό, ότι ένα νομικό ή φυσικό πρόσωπο ασκεί συγκεκριμένες δραστηριότητες με τεκμηριωμένη επάρκεια και αμεροληψία, ονομάζεται Διαπίστευση.)
 
Συνοψίζοντας, πάλι με το παράδειγμα του Κ.Ο.Κ. Η διαδικασία πιστοποίησης περιλαμβάνει τα παρακάτω:
 • Ένα Πρότυπο με σαφέστατες διατάξεις, οι οποίες εάν δεν τηρούνται επακριβώς, χαρακτηρίζουν αντίστοιχες μη συμμορφώσεις – παραβάσεις (φάουλ). "Εάν το φανάρι είναι κόκκινο σταματάμε".
 • Μία διαδικασία ελέγχου και κάποιον αμερόληπτο και ειδικό υπεύθυνο ελεγκτή, ο οποίος κρίνει για τη μη συμμόρφωση«Ο Τροχονόμος και όχι ο κάθε περαστικός…»
 • Επιπτώσεις - Ποινές, έαν διαπιστωθεί μή συμμόρφωση - παράβαση      «Πρόστιμο και ίσως αφαίρεση της άδειας οδήγησης».
 • Και ίσως το σημαντικότερο: Μία διαδικασία βελτίωσης (για τον χρήστη του Προτύπου) ! «Επανεξέταση για την άδεια οδηγού...»
 • Και κάτι ακόμη: Μία διαδικασία αναθεώρησης - βελτίωσης (για το ίδιο το Πρότύπο) ! Σε τακτά χρονικά διαστήματα, ώστε να ενσωματώνονται οι νεότερες εξελίξεις και εμπειρία από την εφαρμογή του.

Σχόλια

20/08 19:38  Bluesman
Εξαιρετικά όπως συνήθως και το διδακτικό και το ψυχαγωγικό μέρος του άρθρου... αυτή τη φορά δεν επισυνάπτω... επιφυλάσσομαι βεβαίως...
20/08 19:43  Τριαντάφυλλος Κατσαρέλης
Blues, σου έχω κάτι εξαιρετικό : "συναυλία μπλουζ στη Σαχάρα"... περιμένω "να κολλήσει κάπου"...
20/08 19:46  Bluesman
Αν και δεν το κατάλαβα πλήρως (σύνηθες) αναμένω με αγωνία...
20/08 20:16  Yannis K.
Μονο 9 μερες διακοπες?!
Αλλα απ΄οτι φαινεται ητανε αρκετες απ' οτι βλεπω απο την εκταση και την πυκνοτητα των αρθρων :)
Αιντε, καλο φθινοπωρο!
20/08 20:22  evie
Καλησπέρα σας,
Jazz σκεφτόμουν να βάλω κι εγώ Miles Davis και "Kind of Blue". Κάπου το βρήκα και μου άρεσε.
20/08 20:55  lemon.
χαίρε ζΑγοραίε!
καλά, αν βάλεις και το " I wanna be your dog" θα μας τρελάνεις εντελώς, ε!
20/08 21:32  lemon.
...αλλά μάλλον φοβάσαι μη σοκάρεις κόσμο γιατί είναι πολύ πιο φευγάτος απο το σικ βιντεάκι που έβαλες?!
20/08 21:58  Bluesman
www.youtube.com/watch?v=EjzP7gjVAyI&feature=related
...τελικά δεν κρατήθηκα, η πρωταγωνίστρια με άφησε άφωνο... τι κούκλα...
20/08 22:06  Usοund
Εξαιρετικά διαφωτιστικό!
20/08 22:22  jerri
5* για το μάθημα και 15* για το άσμα!
20/08 22:28  freeagle
Αγαπητέ Τριαντάφυλλε,
Άκρως ενδιαφέροντα και διδακτικά τα όσα μας γράφεις ... έχω επανειλημμένα εκφράσει το σεβασμό μου για τα γραφόμενα σου ...
Μη θεωρήσεις το σχόλιο και την ανάρτηση αντιστοίχου άρθρου μου ως επίθεση (έχει φοβηθεί το μάτι μας εδώ μέσα ...)

Συμφωνώ ΑΠΟΛΥΤΑ με την διδαχή των προτύπων στα παιδιά, άλλωστε η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ είναι ο μόνος τρόπος για να απαλλαγούμε από αυτό το χάλι, για αυτό και θεωρώ εξαιρετική την δουλεία σου ( ο μόνος τρόπος για να απαλλαγούμε από αυτό το χάλι είναι να έρθει μια νέα γενιά με άλλες ιδέες που όμως να μην υποκύπτει ...)

... όμως εδώ ήμαστε μεγάλα παιδιά ...
21/08 14:22  Τριαντάφυλλος Κατσαρέλης
Καλημέρα σε όλους τις φίλες και φίλους.
Με ιδιαίτερη χαρά καλωσορίζω το "απολωλός πρόβατο"...
lemon, "δεν φοβάμαι να σοκάρω..." απλώς το η συγκεκριμένη performance απάδει της δικής μου αισθητικής...
Blues, όντώς κούκλα...
freeagle, στο δικό σου βλόκιο "έταξα" αυτή τη μίνι-ενότητα... Ανάρτηση άρθρου σου 100% αντίθετου, όχι μόνο δεν θα θεωρηθεί "επιθετική ενέργεια", αλλά είμαι βέβαιως ότι θα καταλήξουμε σε συναίνεση !..
21/08 14:39  Κλεάνθης
Γιατί έχω την αίσθηση ότι τα τελευταία 2 σχόλια φαντάζουν ακόμη πιο παιδαγωγικά από το εξαιρετικό άρθρο!

Επίσης έχω την αίσθηση ότι το τρίτο μέρος θα είναι ακόμη απολαυστικότερο με χιούμορ, αμεσότητα και εξαιρετικά παραδείγματα.
21/08 14:42  Τριαντάφυλλος Κατσαρέλης
Ο Κλεάνθης "κλέβει" διαβάζει κρυφά το "παρακάτω" μάθημα...
21/08 15:19  lemon.
χαίρετε!
αγαπητέ ό,τι δεν αρμόζει στην αισθητική μας πρέπει να αποβάλλεται! Και! αυτό και οι "φίλοι" του. έχουμε άραγε τα κότσια για κάτι τέτοιο? Προσωπικά, σταμάτησα να ακούω Goran όπως και Iggy/stooges και ένα είναι το σίγουρο! ΔΕΝ έχασα τπτ! τουναντίον!
Εκτός κι αν δεν ήξερες τι εστι Iggy! ε! τότε εντάξει!
21/08 16:38  Τριαντάφυλλος Κατσαρέλης
Ομολογώ ότι, παρότι "πάνσοφος" και "πανεπιστήμων" ΔΕΝ έχω εντρυφήσει εις βάθος περί Iggy!.. (ειλικρινώς και χωρίς διάθεση αντιπαράθεσης...)
Το σχόλιό σας
Για να σχολιάσετε το άρθρο πρέπει να κάνετε Login στο Capital.gr
Αξιολογήστε το άρθρο
8 ψήφοι

 Εκτύπωση
 Αποστολή με e-mail

Σχετικά με το blog
"Σήμερα όλοι οι οργανισμοί : οιασδήποτε φύσης, προσανατολισμού, μεγέθους και ιδιοκτησιακής μορφής. Ανεξαρτήτως αντικειμένου παροχής προϊόντων ή υπηρεσιών, ανεξαρτήτως στόχων και τοποθέτησης στην αγορά, οφείλουν να κερδίσουν και να διατηρήσουν τη σύμφωνη γνώμη ή τουλάχιστον την ανοχή της ευρύτερης κοινωνίας για τη συνέχιση της λειτουργίας τους.
Δραστηριοποιούνται με προσωρινή άδεια λειτουργίας και οφείλουν να αποδεικνύουν συνεχώς - με πειστικό και τεκμηριωμένο τρόπο - ότι παράγουν επίσης θετικά κοινωνικά και περιβαλλοντικά αποτελέσματα."
Αναζήτηση
Προηγούμενα Άρθρα
Τελευταίες δημοσιεύσεις